Kwalifikacje i odpowiedzialność


Posiadamy uprawnienia niezbędne do prowadzenia działalności biura:

 • Uprawnienia Doradcy Podatkowego nr wpisu 08222
 • certyfikat Ministra Finansów Nr 890/96
 • Pracownicy Biura posiadają wykształcenie ekonomiczne o specjalności podatków i rachunkowości i legitymują się dużą praktyką zawodową.

  Cała ekipa biura dba o jak najwyższą jakość usług mając świadomość, że obsługiwane firmy klientów to nie tylko nazwy i cyfry, ale przede wszystkim ludzie.

  Pracownicy na bieżąco śledzą nowości z zakresu prawa pracowniczego, finansów i rachunkowości dzięki czemu możemy natychmiast informować swych klientów o postępujących zmianach i służyć fachową poradą.
  Wyręczamy też ich w kontaktach z urzędami: Skarbowym, ZUS i GUS.

  Przechowywane przez nas dane klientów są chronione przed utratą i dostępem osób trzecich poprzez odpowiednie procedury archiwizacyjne.
  Dodatkowo budynek w którym mieści się biuro chroniony jest przez wyspecjalizowaną firmę.

  Odpowiedzialność

  Ponosimy odpowiedzialność za prawidłowe sporządzenie dokumentacji rachunkowej stanowiącej podstawę rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS, Bankiem itp. w oparciu o oryginały dokumentów otrzymane w formie papierowej bądź elektronicznej a spełniające wymogi dokumentu pośwadczonego np. podpisem elektronicznym i dostarczone w terminach określonych w umowie o współpracy.

  Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Gerling Polska. Ponosimy pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec osób trzecich wynikłe z tytułu czynności doradztwa podatkowego i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.


           
  Wyświetl większą mapę