Zakres usług świadczonych przez nasze biuro.


1.

Prowadzenie ksiąg handlowych;

2.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;

3.

Prowadzenie ewidencji podatkowych;

4.

Rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego;

5.

Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT;

6.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;

7.

Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT oraz sprawozdań finansowych;

8.

Sporządzanie dokumentacji i rozliczeń z ZUS;

9.

Obsługa kadrowa firm, w tym m. in. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę, wynagrodzenia;

10.

Reprezentowanie klienta w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i innych instytucjach;
Oznacza to, że to my dostarczamy wszelkie dokumenty do urzędów, my udzielamy wyjaśnień, kontrole skarbowe Państwa firm przeprowadzane są u nas i do nas kierowana jest wszelka korespondencja z wyżej wymienionych urzędów. Z tego względu ważna jest rzetelna współpraca pomiędzy naszym biurem a Państwa firmą.

11.

Pomoc w otworzeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
Możemy dokładnie objaśnić i doradzić jak założyć firmę, w jakiej formie prawnej i jakie formy opodatkowania będą dla Państwa najkorzystniejsze.


Usługi dodatkowe

1.

Wyprowadzanie zaległości podatkowych

2.

Korygowanie deklaracji ZUS

3.

Pomoc w zakładaniu firm

4.

Bezpłatne porady dla naszych klientów

5.

Sporządzanie rocznych rozliczeń -PIT dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej.


         
Wyświetl większą mapę